Intake

Voor honden ouder dan 6 maanden is een intake gesprek nodig. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Het intakegesprek gebeurt altijd naast het veld zodat de lessen niet gestoord worden.

Nieuwe cursisten krijgen in dit gesprek alle gelegenheid om informatie te verkrijgen over de hondenschool, de hondentraining, de positieve lesmethode, kosten van de training enz. enz.

In dit intake gesprek moeten de trainers beoordelen
                      of de hond gedragsproblemen heeft,
                      of de hond met mensen overweg kan,
                      of de hond met andere honden overweg kan.
                      of de hond in een groep kan meetrainen.
                      enz, enz,enz.

Dit brengt met zich mee dat de trainer vele vragen moet stellen aan de baas van de hond.  Immers, iedereen bekijkt het gedrag van de hond met een ander idee hierover en interpreteert dus zelf het gedrag van de hond.

De trainer moet echter het exacte gedrag van de hond te weten komen om met zijn deskundigheid zelf een beoordeling te kunnen maken.
Tijdens dit gesprek komt altijd de relatie tussen de baas en de hond ter sprake. Het is dus van belang dat de baas duidelijk vertelt hoe hij met zijn hond om gaat.

Vaak krijgen we cursisten die hun hond hebben gehaald bij het asiel of een andere opvanginstelling.
Dan zijn we aangewezen op de korte ervaring die de baas nog met zijn hond heeft en op het gedrag dat de hond bij het intake gesprek laat zien.

Indien nodig kan er gekozen worden voor een individuele training. Bij een individuele training  zal de trainer aanwijzigingen geven aan de cursist hoe deze thuis moet gaan trainen met zijn hond en ook hoe de cursist met zijn hond moet omgaan om de juiste relatie op te bouwen.
Iedere week zal bekeken worden hoe vorderingen gemaakt worden en  volgens welke aanwijzingen de komende week getraind moet worden. Na een intakegesprek is er gelegenheid tot inschrijving voor de training.

Lees voor meer informatie ook de veldregels door.
Voor verdere vragen of een afspraak, kunt u contact met ons opnemen.