inschrijven

U heeft de informatie doorgenomen en/of u heeft contact met ons gehad.  En nu?
Voor de lessen bij de puppy's (vanaf 7 weken) is geen intake gesprek nodig. Ook is er geen wachttijd voor lessen bij de puppy's. Wel graag het inentingsboekje meebrengen bij inschrijving.

Kosten  alleen de socialisatiecursus:
De kosten van de socialisatiecursus bedragen € 20,--.
Uw pup dient hiervoor minimaal 7 weken oud te zijn en de eerste inenting bij de leeftijd van 6 weken te hebben gehad.  Dit gebeurt dus als de pup nog bij de fokker is.

Kosten socialisatiecursus met aansluitend puppycursus:
Indien u samen met aansluitende puppycursus (12 achtereenvolgende weken van € 65,--)  inschrijft krijgt u 50 % korting op de socialisatiecursus.
U betaalt dan € 65,-- plus € 10,-- ( de helft van € 20,--) is € 75,--   voor de socialisatiecursus plus puppycursus.
De puppycursus begint dan in in de week nadat uw pup 13 weken oud is.
Uw pup dient hiervoor minimaal 7 weken oud te zijn en de eerste inenting bij de leeftijd van 6 weken te hebben gehad.  Dit gebeurt dus als de pup nog bij de fokker is.

Kosten alleen puppycursus:
U kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om alleen de puppycursus te doen, 12 achtereenvolgende weken voor € 65,--.
Uw pup dient hiervoor minimaal 7 weken oud te zijn en de eerste inenting bij de leeftijd van 6 weken te hebben gehad.  Dit gebeurt dus als de pup nog bij de fokker is.

U kunt ervoor kiezen om in te schrijven voor de puppycursus en tevens het begin van de gehoorzaamheidscursus voor pubers.
De kosten hiervoor bedragen € 130,-- voor een half jaar.

Tenslotte kunt u ervoor kiezen om 2 keer per week mee te doen.
In toenemende mate willen partners beiden meedoen aan de puppycursus. De een doet dan mee op de ene dag, de ander komt op een andere dag.  De uitgespaarde administratiekosten geven wij graag aan u door.
Socialisatiecursus en puppycursus samen 2 keer per week kost dan geen € 150,--, maar € 145,--.
De puppycursus 2 keer per week kost dan geen € 130,--, maar € 125,--.

De socialisatiecursus en de puppycursus wordt gegeven op:

Zaterdagmorgen:
van 09.00 uur tot 10.00 uur 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Van 11.00 uur tot 12.00 uur 

Zondagmorgen:
van 09.00 uur tot 10.00 uur 
Van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Van 11.00 uur tot 12.00 uur

Dinsdagavond:
Van 19.00 uur tot 20.00 uur
Van 20.00 uur tot 21.00 uur ( bij voldoende daglicht en/ of bij grote drukte)

Woensdagavond
Van 19.00 uur tot 20.00 uur
Van 20.00 uur tot 21.00 uur   ( bij voldoende daglicht en/ of bij grote drukte)

Aan het begin en aan het einde van de les gaan de pups in groepjes los spelen om sociaal gedrag met andere pups aan te leren. Aan de cursisten wordt steeds uitgelegd hoe zij dominant gedrag en/ of agressief gedrag kunnen herkennen en hoe zij hiermee om  dienen te gaan.

Tevens is er iedere les gelegenheid tot het stellen van vragen over het gedrag van uw pup. U kunt dan ook vragen hoe u het best met bepaald gedrag kunt omgaan.

Thuistraining onder begeleiding van onze gedragstherapeut € 45,-- per uur plus reiskostenvergoeding per kilometer € 0,19.

Voor pubers en/ of beginners hebben we de gehoorzaamheidscursus :

Gehoorzaamheidscursus   12 aaneengesloten weken  €  80,--.

Gehoorzaamheidscursus   per half jaar                       €  130,--.

Gehoorzaamheidscursus   per jaar                              €  180,--.

Thuistraining onder begeleiding van onze gedragstherapeut € 45,-- per uur plus reiskostenvergoeding per kilometer  € 0,19.

EG en VEG: €80,- voor 12 lessen + examen
Individuele (persoonlijke ) begeleiding : €  205,-- per half jaar
                                                               of  € 110,-- per 12 achtereenvolgende weken.
Treibball €  80,- voor 10 lessen

Aangezien er bij het trainingsveld helaas geen mogelijkheid is om te pinnen, dient u bij inschrijving contant af te rekenen of voorafgaand per bankoverschrijving voldoen.
In geval van voortijdig beëindigen van de cursus is er geen recht op restitutie.

Intake
Met nieuwe cursisten met honden ouder dan 6 maanden gaan we eerst in een gesprek na hoe de gedragingen van de hond zijn ten opzichte van andere honden of ten opzichte van mensen. Meer informatie over een dergelijk intake gesprek vindt u hier.

Lees voor meer informatie ook de veldregels door.
Voor verdere vragen of een afspraak, kunt u contact met ons opnemen.